Verksamhetens bakgrund

1449744928Jeanette Pålsson, grundaren av organisationen, fick idén efter en incident som hände henne en dag då hon var och handlade. Av någon anledning fungerade inte hennes kort och situationen blev jobbig med lång kö och menande blickar. Plötsligt erbjöd sig en snäll man bakom henne att betala för hennes varor vilket gjorde hennes dag. Hon blev väldigt rörd och tacksam och det slog henne att detta sannerligen inte hörde till vanligheterna. En så enkel sak som att hjälpa en medmänniska att betala då dennes kort inte fungerade är något som ytterst få skulle tänka sig att göra idag.

Vi blir tyvärr mer och mer självupptagna och mindre och mindre intresserade av våra medmänniskor och det vi har runt omkring oss. Det är ett individualistiskt samhälle som har skapats de senaste decennierna och individen är alldeles för fokuserad på sitt eget och de närmsta i den kärnfamilj som idag omger oss. Vi blir mer och mer främmande för att prata med de vi inte känner och går runt som att de vi möter och omvärlden inte existerar. Vi söker inte blickar och ler inte mot varandra. Vi står bara bredvid varandra i exempelvis kön i affären utan att låtsas om de omkring oss.

Det har dock visat sig att goda handlingar gentemot medmänniskor ger både psykiskt välbefinnande och utökad fysisk förmåga. Forskning har visat att den fysiska uthålligheten blir märkbart förbättrad då ansträngningen syftar till att hjälpa andra än sig själv. Då vi utför dessa handlingar är vi alltså mer benägna att ta ut oss till det yttersta, det ger något tillbaka i känslan av välbefinnande då individen gör något osjälviskt. Vi har idag alla möjligheter att rikta in oss på att göra goda handlingar då vi lever i den välfärd som vi gör.

Jeanette insåg att en sådan liten handling som att bli hjälpt i kassan i mataffären då hon verkligen behövde det satte igång något i henne, en vilj47250a att vara den personen mot någon annan då denne
hamnade i en liknande situation. Efter det har denna tanke blivit till många handlingar och omsatts i en god handling om dagen, och inte bara direkt till medmänniskor utan också indirekt till exempelvis miljön eller vad som helst som kan ses som en god handling. Den respons som Jeanette och resten av organisationens medlemmar har fått har varit odelat positiv. Människor är tydligt oförberedda på att få den hjälp som plötsligt erbjuds av en främling och blir tacksamma och glada. Dock måste dessa handlingar såklart utföras med en viss finkänslighet. Att utgå ifrån att en gammal man eller kvinna behöver hjälp med de mest triviala saker kan ses som ålderskränkande. Dock har vi i organisationen hittills inte hört talas om någon god handling som har tagits emot med annat än just tacksamhet och glädje. Det gäller att som medmänniska se vart och när det är lämpligt och naturligtvis också vart det inte är det.

En god handling

En god handling definieras helt enkelt som en helt osjälvisk handling. Något som individen gör utan att ha en egoistisk agenda eller ett eget vinstintresse, mer än känslan av den godhet och glädje som den genererar. Att göra något för någon eller något annat när situationer uppstår.

De i Jeanettes närhet tyckte idén med goda handlingar var så fantastisk att de ville vara med och stödja och medverka i detta initiativ vilket blev början till organisationen En god handling. De anhängare som organisationen har idag har ögonen öppna och försöker alla att göra en god handling om dagen vilket har lett till att budskapet sprids och det fort. Till och med lokaltidningen där Jeanette bor har tagit upp detta fina initiativ och skrivit om En god handling vilket också lett till ett inslag i lokal-tv på orten. Detta genererade såklart nya sympatisatörer och fler som vill vara med och stödja detta fina initiativ.

Träffar och events

solidaritetIdag inbjuder Jeanette och hennes närmaste anhängare till träffar och events där de pratar om vad de gjort och hur de kan gå vidare. Vad har våra medlemmar där ute för erfarenheter? Vi vill såklart gärna höra om varandras goda gärningar och den respons de fått. Dessa träffar inträffar två gånger om året och alla som vill är välkomna att delta. De äger oftast rum ute då det brukar bli många som är intresserade av att träffas och dela sina erfarenheter. Information om tid och plats kommer i god tid här på hemsidan och också på sociala medier. Events kan anordnas av alla anhängare på eget ansvar och är tänkta att sprida budskapet vidare och att informera om vår vision och mer om vad en god handling innebär för individen och hur man kommer igång med detta fina initiativ! Här på hemsidan kan du läsa om detta under ”Bli en av oss”.

Detta är en organisation som bara har börjat, det finns så mycket att göra därute och så många fina medmänniskor att hjälpa.