En god handling

Välkommen till En god handling

17aaaa53-c1b3-4306-bcd3-1ab9acc08da9

Vår vision

Vår idé går ut på att vara öppen och medveten om människor och omvärlden. Att hela tiden hålla ögonen öppna för att se var det går att med små medel göra en god handling. Det kan vara goda handlingar av alla de slag, en god handling för miljön, för en medmänniska eller ett djur som råkat hamna i fara på något sätt. Kanske en bostadslös som är i behov av en varm dryck eller en smörgås, en äldre dam eller herre som behöver hjälp över gatan eller skräp som bara behöver hitta till närmaste papperskorg. Det kan helt enkelt vara det lilla, som i längden blir till något stort.

Hur reagerar du när du hamnar i en situation då någon tappar något, trillar, verkar vara utanför eller på något sätt behöver hjälp? Är din instinkt att titta bort? Hoppas du på att någon annan ska hinna före? Individen har idag en tendens att vilja hjälpa innerst inne men gör det ändå inte. Vi tänker dock ofta efteråt att vi borde ha gjort det men i stunden sitter det ofta i ryggraden att hålla sig till oss själva och ro om vår egen omgivning i första hand.

Men! Genom att hjälpa andra och sin omgivning blir individen själv också gladare av den tacksamhet som uppstår. Det har visat sig många gånger att goda handlingar smittar av sig, att man får det man ger. Buddhister kallar det karma. Det som vi tagit fasta på är just att det smittar av sig. Alla som vi har kommit i kontakt med som varit den som blivit hjälpt eller den som utfört en god handling menar att de vill fortsätta med detta vilket skapar spiraler av goda handlingar som hjälper individen direkt eller indirekt. Vänlighet genererar vänlighet och tacksamheten som den som blir hjälpt känner gör att denne inspireras till att göra likadant.

Det finns vetenskaplig forskning som visar att ideellt arbete i syfte att hjälpa andra människor och goda handlingar leder till självtillfredsställelse. Vi människor mår alltså bra av att utföra goda handlingar. I utsatta lägen visas det ofta att vi människor kan förenas och hjälpa varandra, som exempelvis vid naturkatastrofer. Vid tsunamin i Thailand 2005 var det många människor som förenades och stannade kvar för att kunna hjälpa till på plats i det kaos som uppstod, även de som var skadade hade svårt att lämna för att bara åka hem när de såg den misär som tsunamin lämnat efter sig. Det visar vilken godhet vi människor bär på. Denna organisation är ute efter att utföra goda handlingar även i vardagen och inte bara då vi människor hamnar i utsatta lägen. Vi vill införa ett tänk som kommer automatiskt där det hela tiden fokuseras på vart hjälpen kan behövas, liten som stor. Det finns idag många organisationer som syftar till att hjälpa andra på olika sätt men många av dem fokuserar på människor som på olika sätt är just utsatta. Vi tror på att hjälpa individer i alla olika situationer, det behöver inte vara så illa att olyckan måste vara framme för att vi människor ska hitta den solidariska sidan.

Vår organisation

Vår organisation har idag tusentals medlemmar. Den startades då grundaren Jeanette Pålsson en dag insåg vikten av en relativt liten god handling i vardagen och ville göra något för att återgälda den. Detta kan du läsa mer om i avsnittet om organisationens bakgrund. Små goda handlingar kan få större konsekvenser för individen än vad man kan tro. Individen lever idag ensam på ett annat sätt än tidigare och att se små tecken på vänlighet och godhet är oerhört givande, för båda parter. Människan får en känsla av att inte vara så ensam och att det finns stöttning där ute. Forskning har också visat att goda handlingar stärker vår mentala hälsa och gör oss starkare. Både psykiskt och fysiskt.

En god handling om dagen är konceptet och det vi strävar efter att uppfylla. Visst vill du väl vara med och göra något bra för dina medmänniskor och dig själv? Sträck ut en hand och hjälp någon som behöver det, det kommer vara värt det!

gandhi bild skrivuppgift